CA-ICT is onder de indruk van onze enthousiaste aanpak!

Apr 18, 2018

Stichting CA-ICT, Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT heeft tot doel de employability van de sector en de werknemers in de sector te verbeteren en daarmee de concurrentiekracht van Nederland te vergroten. Stichting CA-ICT, opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT doet dit sinds 1997 door het stimuleren van werkgelegenheidsprojecten, bedrijfsopleidingen, omscholing en herplaatsing.

“CA-ICT doet mee aan House of Digital omdat, wij onder de indruk zijn van de enthousiaste aanpak en het de doorwrochte arbeidsmarktanalyse die ten grondslag ligt aan House of Digital. Wij geloven in de aanpak van BIT en het sterker betrekken van het bedrijfsleven bij de invulling van onderwijsprogramma’s. Door samen te werken met House of Digital hopen wij op implementatie van een nieuwe manier van onderwijs waarbij studenten nog centraler staan dichter op de beroepspraktijk worden opgeleid.

De belangrijkste digitale ontwikkeling(en) zijn eigenlijk alle veranderingen ten gevolgen van de verdergaande digitaliserende samenleving. De implementatie of toepassing van ICT door alle vakgebieden met als belangrijkste kernthema’s IoT, security, data science toepassingen en robotisering.” – Louis Spaninks