Cyber Security

Slider

Cyber Security

Cyber security

Cyber security staat bij veel bedrijven hoog op de agenda. De PPS House of Digital werkt dan ook nauw samen met de PPS Cyber Security Centre MRA. Deze samenwerking zet zich in voor excellent beroepsonderwijs door theoretische kennis te koppelen aan actuele vraagstukken rond digitale veiligheid en bestrijding van criminaliteit. Hierin werken diverse ROC's, de HvA en grote bedrijven in de MRA samen. De HvA zal samen met ROCvA een associate degree opleiding ontwikkelen. De HvA cofinanciert dit met 800 uur
voor de komende 4 jaar. Samen met de PPS Cybersecurity Centre worden de komende periode stappen gezet in de ontwikkeling van een associate degree opleiding. Andere activiteiten op dit thema maken geen onderdeel uit van deze PPS maar de reeds gehonoreerde PPS Cyber Security Centre MRA.