“House of Digital is een PPS die een mooie toevoeging is aan het tech-eco-systeem”

May 16, 2018

De Amsterdam Economic Board, ookwel ‘Board’ genoemd, is opgericht om de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden te verbeteren. Het doel van de Board is een goed en duurzaam vestigingsklimaat en versterking van welvaart en welzijn in de metropoolregio Amsterdam. De Amsterdam Economic Board stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.

De Amsterdam Economic Board doet mee aan House of Digital omdat het opleiden van tech-talent en het breed aanleren van digitale vaardigheden essentieel is voor de economie van de Metropoolregio Amsterdam. Het is ook een publiek-private samenwerking die een mooie toevoeging is aan het tech-eco-systeem. Wij hopen samen met House of Digital een mooie showcase te creëren die laat zien hoe je de nieuwe digitale vaardigheden goed in het mbo-onderwijs kan verankeren door onder andere nieuwe vormen van onderwijs aan te bieden. De ontwikkelingen op het gebied van AI (Artificial Intelligence) gaan de grootste impact hebben!Viktor Bos