“Ik verwacht dat Artificial Intelligence heel veel werk gaat overnemen”

May 2, 2018

Bij het opleiden van jonge vakmensen spelen het onderwijs en het bedrijfsleven samen een belangrijke rol. Mbo-studenten leren veel in de praktijk. Daarvoor zijn professionele stages en leerbanen nodig in een veilige omgeving van een erkend leerbedrijf en met goede begeleiding door een praktijkopleider.

Het erkennen en ondersteunen van leerbedrijven is ondergebracht bij één organisatie: de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, ofwel SBB.

“SBB werkt samen met House of Digital, omdat wij graag op de hoogte blijven van ontwikkelingen op onderwijs gebied. Wij kijken voornamelijk naar nieuwe beroepen en alles wat extra consequenties heeft voor stages. En wij denken dus ook graag daarover mee.

Wij hopen vooral goed geïnformeerd te zijn over de ontwikkelingen en wat hieruit voortkomt, dat kunnen bijvoorbeeld nieuwe vormen van onderwijs en stages zijn. Ik verwacht dat Artificial Intelligence heel veel werk gaat overnemen en gaat automatiseren. Heel veel handelingen die je nu nog administratief moet doen om contact met je klant te houden, kan software met Artificial Intelligence beter, sneller en goedkoper. Dat heeft heel veel voordelen!”Sebastian Bristoll